જપ લે શિવકા નામ


જપ લે શિવકા નામ મનવા
ભજ લે શિવકા નામ [૩]

ૐ નામસે સબકુછ મિલે [૨]
મિલ જાયે રે રામ મનવા
ભજ લે શિવકા નામ

શિવજીકા નામ રાવણને રટા
રટા અંતરમેં આંઠો યામ
નામકા મહિમા બહોત બડા હૈ
બસેં હૈં ચારોં ધામ [૨]
દુનિયાકા રાજ રાવણકો દીયા[૨]
દીયા હૈ સુખ તમામ મનવા
ભજ લે શિવકા નામ

નારદ શારદ શેષ જપે હૈ
નવનાથ જપે એકનાથ
દેવદાનવને માનવ જપે હૈ
સાધુ સંત શ્રી રામ [૨]
રાત દિવસ બસ પંખીયા રટત હૈ [૨]
રટે હૈ જીવ જંતુ તમામ મનવા
ભજ લે શિવકા નામ

ગંગા ગોદાવરી જમુના જપે
સાગર કરે હૈ પ્રણામ
ચંદ્ર સૂરજ તારા જપે
ધ્રુવકો દીયા અમરધામ [૨]
સાંસજ તુ શિવને સમર લે [૨]
બિગડે બને તેરે કામ મનવા
ભજ લે શિવકા નામ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s