રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ


રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ,
પતિત પાવન સીતારામ.
સીતારામ સીતારામ,
ભજ પ્યારે તુ સીતારામ.
ઇશ્વર અલ્લાહ તેરો નામ,
સબકો સન્મતિ દે ભગવાન
જય રઘુનંદન જય સીયારામ
જાનકી વલ્લ્ભ સીતારામ

-નામ અજાણ છે.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s