|| SHREE SANTRAM MAHARAJ SATYA CHHE ||

KASTURI TILAKAM LALAT PATALE VAKSHAH STHALE KAUSTUBHAM
NASAGRE VARMAUKTIKAM KARATALE VENU KARE KANKANAM
SARVANGE HARI CHANDANAM SULALITAM KANTHE CHA MUKTAVALI
GOPASTREE PARVESHTITO VIJAYATE GOPALA CHOODAMANI
GURUBRAHMA GURURVISHNU, GURURDEVO MAHESHWAR
GURUREVA PARAMBRAHMA TASMAI SHREE GURUVE NAMAH
VIGHNESHWARAYA VARDAYA SURAPRIYAY
LAMBODARAYA SAKALAYA JAGATHITAYA
NAGANANAYA SHRUTIYAGNA VIBHUSHITAYA
GAURISUTAYA GANANATHA NAMO NAMASTE
SHANTAKARAM BHUJAGSHAYANAM PADMANABHAM SURESHAM
VISHWADHARAM GAGANSADRASHAM MEGHVARNAM SHUBHANGAM
LAXMIKANTAM KAMALNAYANAM YOGIBHIHDHYANAM GAMYAM
VANDE VISHNUM BHAVABHAYAHARAM SARVALOKAIKANATHAM
SHRI SANTRAM MAHARAJ KI JAY
SHRI LAXMANDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI CHATURDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI JAYARAMDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI MUGATRAM MAHARAJ KI JAY
SHRI MANEKDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI JANKIDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI NARAYANDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI RAMDAS MAHARAJ KI JAY
AKHANDA AANAND DEV KI JAYA
SARVA SANTON KI JAY
SHREE RAMCHANDRA DEV KI JAY
SATAGURU SWAMI ANTARYAAMI
ARAJ LIYO MAHARAJO

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s