CHE MANTRA MAHA MANGAL KARI

CHE MANTRA MAHA MANGALA KARI, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI
AE JAP JAPO SAHU NARANARI, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI

AE MANTRATHI RAM VIJAY NE VARYA, SHREE RAMESHWARA NE YADA KARYA
KARI PUJANE SHIVA PRASANA KARYA, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI
CHE MANTRA MAHA MANGALA KARI…

GANDHARVO JENA GANA KARE, SANA KANDIK AE RASAPANA KARE
SHREE VYASA SADA MUKTHI UCHARE, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI
CHE MANTRA MAHA MANGALA KARI…

YAMA KUBER INDRADIKA DEVO, KAHE MANTRA SADA JAPAVA JEVO
SHRADHA RAKHI SHIVANE SEVO, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI
CHE MANTRA MAHA MANGALA KARI…

RUSHI MUNIO JENE DHYANE CHE, VADI VEDA PURANA NE PAME CHE
BHAHMA NE VISHNU VAKHANE CHE, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI
CHE MANTRA MAHA MANGALA KARI…

E MANTRATHI SIDDHI SARVA MALE, VADI TANA MANNA SAHU E TAP TALE
CHEVATA MUKTINU DHAMA MALE, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI
CHE MANTRA MAHA MANGALA KARI…

E MANTRA SADA CHE SHUBHAKARI, BHAVASAGARATHI LESHE TARI
PREMATHI BOLO SAV SANSARI, OM NAMA SHIVAI, OM NAMA SHIVAI
CHE MANTRA MAHA MANGALA KARI…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s