MANAS GURU VANDANA

Baalkaand – Doha 1

CHOPAI
Bandau guru pad paduma paraaga | Suruchi subas saras anuraaga ||
Amiya murimaya churan charu | Saman sakal bhav ruj parivaru ||
Sukruti sambhu tan bimal bibhuti | Manjul mangal mod prasuti ||
Jana mana manju mukur mal harni | Kiye tilak gun gan bas karni ||
Shri guru pad nakh mani gan jyoti | Sumirat divya drushti hiya hoti ||
Dalan moh tum so suprakasu | Bade bhag ur avahee jasu ||
Ugharahi bimal bilochan hi ke | Mithein dosh dukh bhav rajni ke ||
Soojhein ram charit mani manek | Gupt pragat jahn jo jehi khanik ||

DOHA
Jathaa suanjan aanji drug saadhak siddha sujaan |
Kautuk dekhat sail ban bhutal bhuri nidhaan || 1 ||

CHOPAI
Guru pad raj mrudu manjul anjan | Nayan amiya drug dosh bibhanjan ||
Tehi kari bimal bibek bilochan | Baranau ram charit bhav mochan ||

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s