NIRVAAN ASHTAKAM

Mano buddhya hankaar chittaani naaham
Na cha shrotra jihvey na cha ghraan netrey |
Na cha vyom bhoomir na tejo na vaayu
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 1 ||

Na cha praan sangyo na vai panch vaayur
Na vaa sapta dhaatur na vaa panch koshah |
Na vaak paani paadau na chopasth paayu
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 2 ||

Na mai dveish raagau na mai lobh mohau
Mado naiv mai naiv maatsarya bhaavah |
Na dharmo na chaartho na kaamo na mokshah
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 3 ||

Na punyam na paapam na saukhyam na dukham
Na mantro na tirtham na vedaa na yagna |
Aham bhojanam naiv bhojyam na bhoktaa
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 4 ||

Na mai mrityu shankaa na mai jaati bhedah
Pitaa naiv mai naiv maataa na janma |
Na bandhur na mitram guror naiv shishyah
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 5 ||

Aham nirvikalpau niraakaar roopo
Vibhur vyaapya sarvatra sarvendriyaanaam |
Sadaa mai samatvam na muktir na bandhah
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 6 ||

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s