Shree Ram Stuti "SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA"

SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA

Shree Ram Stuti – Verse 45

Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum |
Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1

Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum |
Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2

Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum |
Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3

Seer mukut kundal tilak charu udaru ang vibhushanum |
Aajanubhuj shar-chaap-dhar, sangram-jit-khardushanum || 4

Iti vadati-tulsidas shankar-shesh-muni-man-ranjanum |
Mam hridaya kanj nivas kuru, kamadi khal-dal-gangjnum || 5

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s