બગદાલેશ્વર મંદિર – બગદાણા

બગદાણા ભાવનગરથી આશરે ૬૦ કિ.મી.ના અંતરે આવેલું છે. બગદાણા નજીક બગતલાવ ઋષિના નામ પરથી બગતલાવ તરીકે ઓળખાતો કૂંડ છે. આ સ્થળ નજીક ત્રણ નાની નદીઓનો સંગમ થાય છે. ત્રિવેણી સ્થળે બગદાલેશ્વર મંદિર છે.

 
 ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s