શનિદેવને તેલ કેમ ચડાવાય છે ?

આનંદ રામાયણની એક કથાના અનુસાર લંકા પર ચડાઈ કરવા માટે સમુદ્ર પર બાંધવામાં આવેલ પુલની સુરક્ષાની જવાબદારી હનુમાનજીને સોંપવામાં આવ્યી હતી. હનુમાનજી રાત્રે ભગવાન રામનું ધ્યાન કરતાં કરતાં પુલની સુરક્ષા કરી રહ્યાં હતાં, ત્યારે ત્યાં શનિદેવ આપી પહોચ્યાં હતાં અને વ્યંગ્યબાળોથી તેમને પરેશાન કરવા લાગ્યાં હતાં.

હનુમાનજીએ શનિદેવના બધાં આક્ષેપોનો સ્વિકાર કરતાં કહ્યું હતું કે કૃપયા તે તેમને પુલની સુરક્ષા કરવા દે, પરંતુ શનિદેવ સાંભળ્યું નહી. અંતે ક્રોધીત થઈને હનુમાનજીએ શનિદેવને પોતાની પુંછમાં પકડીને આસપાસ અથડાવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.

થોડા સમય પછી હનુમાનજીએ તેમને મુક્ત કર્યાં હતાં અને દર્દથી પિડાતા શનિદેવને દર્દથી છુટકારો મેળવવા માટે તેલ આપવામાં આવ્યું. ત્યાર બાદ શનિદેવને તેલ ચડાવવામાં આવે છે.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s